vario.skreferencieportfólio programovaniecopex

copex

- systém na vytváranie cenových ponúk a evidenciu objednávok
- systém na evidenciu materiálov
- systém na vytváranie cenníkov