Wido

Zadanie: Nová stránka s CMS admini.
Našim cieľom bolo vytvoriť prehľadnú a zaujímavú stránku zodpovedajúcu súčasným webovým štandardom.

Naša práca zahŕňala:

- dizajn
- admini cms
- dynamické prvky